Paracox-8 vet.

ORAL SUSPENSJON TIL DRIKKEVANN OG KONSENTRAT TIL SPRAYSUSPENSJON til kylling.
Aktiv immunisering av kylling mot koksidiose forårsaket av Eimeria spp.