Vetalgin® vet.

Metamizol-natrium til bruk generelt ved smertetilstander. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium og cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse.


INJEKSJONSVÆSKE 500 mg/ml til hest, storfe, gris og hund: 1 ml inneh.: Metamizolnatriummonohydrat 0,5 g, benzylalkohol, vann til injeksjonsvæsker.

Egenskaper:Klassifisering: Antipyrinderivat med analgetisk, spasmolytisk og antirevmatisk effekt. Halveringstid: Ca. 5 timer. Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Indikasjoner: Generelt ved smertetilstander hos hest, storfe, gris og hund. Kolikk, fødsler, krampetilstander i orificium cervix, operative inngrep, lumbago og artritter. Spiserørsforstoppelse.

Kontraindikasjoner: Hjerteinsuffisiens, lever- og nyresykdommer, hematologiske sykdommer. Skal ikke brukes til katt.

Bivirkninger: Ved langvarig overdosering kan bloddannende vev skades (leukopeni, agranulocytose).

Forsiktighetsregler: Hvis preparatet brukes i kombinasjon med andre analgetika/anestetika, må dette tas i betraktning ved dosering. Subkutan og intramuskulær injeksjon bør ikke foretas pga. lokal irritasjon. Intravenøs injeksjon gis langsomt pga. risiko for sjokk.

Interaksjoner: Samtidig bruk av barbiturater kan gi forlenget virkning av metamizol. Bruk av klorpromazin og metamizol kan gi alvorlig hypotermi.

Drektighet/Laktasjon: Kan brukes til drektige eller diegivende dyr.

Dosering: Generelt: 20-50 mg metamizolnatrium pr. kg. Hest: 20-60 ml. Storfe: 8 ml pr. 100 kg. Føll og kalv: 5-15 ml. Gris: 10-30 ml. Hund: 1-5 ml. Preparatet gis langsomt intravenøst. Ny injeksjon kan gis så snart den smertestillende effekten er opphørt, vanligvis etter 8 timer.

Tilbakeholdelsestider: Storfe og gris: Slakt: 3 døgn. Storfe: Melk: 2 døgn. Hest: Slakt: 5 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet: Ved gulbrun fargeforandring bør preparatet kasseres.

Pakninger: Injeksjonsvæske: 500 mg/ml: Til hest, storfe, gris og hund: 100 ml (hettegl.) 006867.