Lungebetennelse kan redusere ytelsen i første
laktasjon med opptil 525 kg melk4

Forebygg lungebetennelse i din besetning og øk trivsel, produktivitet og økonomiske resultater

En studie viser at 23-67 % av kalvene i en besetning kan ha lungebetennelse uten å vise symptomer (subklinisk lungebetennelse). Andelen kalver som har tydelige symptomer (klinisk lungebetennelse) er i gjennomsnitt 11-16 %. Her viser kalvene symptomer som hoste, rennende øyne og nese eller skjev hodestilling.1

Lungebetennelse kan ha en negativ innvirkning på økonomien, dyrevelferden og produktiviteten i din besetning. Ta kontakt med din veterinær, og finn ut hvordan du kan oppdage og forebygge subklinisk lungebetennelse hos dine kalver.

Potensielle konsekvenser av lungebetennelse

 • Veksten reduseres med opptil 138 g per dag.2
 • Det kan oppstå problemer med reproduksjon.3
 • Melkeproduksjonen i første laktasjon reduseres med opptil 525 kg.4
 • Du kan oppleve høyere dødelighet i din besetning.3

Beregninger rundt lungebetennelse og kjøttfekalver

Lungebetennelse kan gi redusert vekst på opptil 108 g per dag hos kjøttfekalver.6 SEGES anslår at kun 50 g redusert vekst per dag kan gi et økonomisk tap på opptil ca. 150 kr. per kalv.7

Ta kontakt med din veterinær og få gjort rutinemessig diagnostisering

Subklinisk lungebetennelse er vanskelig å oppdage i mangel på, eller forsinkelse av, de kliniske symptomene. Du bør derfor snakke med din veterinær om å få gjort rutinemessig diagnostisering av agens, for å være sikker på at du oppdager lungebetennelse på et tidlig tidspunkt.

MSD Animal Health anbefaler diagnostikk og oppfølging minst to ganger i året, og tilbyr etter avtale en rekke verktøy for å diagnostisere lungebetennelse.

Les om diagnostiseringsverktøyene her

«Som bonde får du en bedre arbeidshverdag når du jobber med friske dyr. Ikke bare fra et økonomisk perspektiv, men også fordi det er frustrerende å jobbe med dyr som ikke har det bra.»

Tre grunner til å ha fokus på diagnostisering og forebygging

 • Ved å diagnostisere lungebetennelse på et tidlig stadium øker du sjansene for å unngå akutte og kostbare sykdommer.
 • Gjennom forebyggende arbeid reduserer du forekomsten av lungebetennelse og øker dermed trivsel, produktivitet og ditt økonomiske resultat.2-4
 • Med diagnostiseringsverktøy kan du få verdifull kunnskap om din besetning, og velge de beste kalvene til din fremtidige besetning.

Fokuser på forebygging, og effektiviser tiden din – og samtidig oppnå en større arbeidsglede når du jobber med dyrene dine

Det er naturlige årsaker til at andre viktigere ting enn usynlige sykdommer blir prioritert. Men om du tenker langsiktig, er det kanskje ikke den beste strategien over tid – verken for tiden din, dyrene dine eller din økonomi.

Ved å utføre rutinemessig diagnostisering, og dermed være i forkant av lungebetennelsen i besetningen, øker du sannsynligheten for å unngå lange og kostbare sykdomsforløp.

Subklinisk lungebetennelse kan påvirke kalvenes vekst, produktivitet og dødelighet. Kalver som har hatt lengre sykdomsforløp produserer også mindre melk ved første laktasjon.
Selv om kalvebesetningen din ser sunn ut, kan kalvene fremdeles ha lungeskader i en slik grad at det påvirker deres trivsel, vekst og fremtidig produktivitet2-4.

Velg ut din fremtidige besetning

Ved hjelp av diagnostikk, som ultralydskanning, kan du velge de beste kalvene til din fremtidige besetning. Med diagnostisering av lungebetennelse får du dermed verdifull kunnskap om din besetning.

Forhør deg med din veterinær om hvordan du kan være i forkant med lungebetennelse i din besetning.

For å bistå din veterinær tilbyr MSD Animal Health etter avtale diagnostiseringsverktøy resultatanalyser og utarbeidelse av individuelle handlingsplaner for å forbedre dyrehelsen på din gård.

Vær forberedt i kampen mot lungebetennelse

Referenser

 1. Ollivet and Buczinski, Vet Clin Food Anim 32 (2016) 19–35: On-Farm Use of Ultrasonography for Bovine Respiratory Disease.
 2. Tajero & Bach, J. Ani Sci. (2016) 94: 5: 48: The Hidden Cost of a Hidden Disease: Growth Performance of Calves as Affected by Bovine Respiratory Disease Diagnosed Using Ultrasonography
 3. Teixeira et al, J. Dairy Sci. (2017) 100:2985–2991: Thoracic ultrasound assessment of lung consolidation at weaning in Holstein dairy heifers: Reproductive performance and survival.
 4. Dunn et al.J. Dairy Sci. (2018) 101 :5404–5410: The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography, on first-lactation milk production in Holstein dairy calves.
 5. Soberon & Amburgh, J. Anim. Sci. 2013.91:706–712, 2013: The effect of nutrient intake from milk or milk replacer of preweaned dairy calves on lactation milk yield as adults: A meta-analysis of current data
 6. Bareille et al. Renc. Rech. Ruminants, 2008, 15: Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability)
 7. SEGES: https://www.seges.dk/da-dk/fagomraader/kvaeg/raadgivning/baeredygtig-kalvekoed

NO-NON-221200001