AGD-behandling og stress

AGD-behandling og stress

Det er alment kjent at stress nedsetter immunforsvaret og gjør individet mer mottakelig for infeksjoner. En studie gjennomført i 2011 ved University of Tasmania indikerer at dette også gjelder Atlantisk laks og sykdommen Amoebic Gill Disease (AGD).

Forskerene viste at fisk som ble beroliget med et sedasjonsmiddel under trenging og overføring til ferskvann for behandling mot AGD hadde lavere stigning i nivået av stresshormon i blodet etter behandlingen. Sedert fisk hadde følgelig en lenger sykdomsfri periode etter behandlingen enn kontrollgruppen, slik at det gikk lenger tid før fisken måtte behandles på nytt.

Forsøket belyser viktigheten av å redusere stress mest mulig under slike behandlinger. Sedasjon kan være ett av flere tiltak som kan iverksettes for å minimalisere stresset og forlenge behandlingsintervallene.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer