Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Termisk avlusning påfører fisk betydelig stress. Forsøk utført i 2012 ved Sintef Fiskeri og Havbruk i 2012 viste at:

  • svømmeaktiviteten øker dramatisk i varmt vann, med flukt- og panikkadferd
  • laktatnivåene i fiskens blod stiger
  • muskel-pH faller
  • fisken mister rist

Sedasjon med Aqui-S forut for behandlingen reduserte disse effektene.

Sedasjon benyttes på brønnbåter som har installert termisk avluser (Thermolicer eller Optilicer), særlig for å redusere belastningen på utsatte fiskegrupper.

Basert på praktiske erfaringer er det utarbeidet forslag til prosedyre for slik sedasjon.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer

Aqui-S – tillaging av stamløsning

Det virksomme stoffet i Aqui-S – isoeugenol – er en olje med begrenset løselighet i vann. Det er derfor helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S emulgert i vann  for å oppnå god og rask effekt. Fisk vil dessuten reagere med uro dersom den eksponeres for uemulgert olje.
Les mer