Aqui-S og Defoam skal ikke blandes før utdosering

Aqui-S og Defoam skal ikke blandes før utdosering

Defoam er et stoff som benyttes til skumdemping (ikke legemiddel). Det benyttes ved operasjoner der skum er uønsket, f.eks. medikamentelle og ikke-medikamentelle avlusninger. Ofte benyttes sedasjon med Aqui-S samtidig. Det er nærliggende å tenke seg å blande midlene før utdosering for å spare tid.

Dette fraråder vi imidlertid! Lag stamløsning av Aqui-S først og administrer denne, deretter Defoam.

For den interesserte kommer forklaringen her:

  • Aqui-S består av 50 % olje (isoeugenol – det virksomme stoffet), samt 50 % emulgator (Tween 80) som gjør det mulig å lage en emulsjon av oljen i vann.
  • Emulsjonen dannes når man lager stamløsningen. Man mikser olje og vann kraftig, slik at oljen knuses til svært små dråper. Emulgatoren hindrer dem fra å slå seg sammen igjen.
  • Deretter utdoseres emulsjonen, oljedråpene fordeles i stort vannvolum, og isoeugenolen løses raskt opp i vannet takket være den enorme samlede overflaten av alle dråpene. (Det kan faktisk løses 1 gram isoeugenol pr. liter vann, selv om det er en olje.)
  • Defoamen er også en olje (silikonolje) og vil kunne bryte emulsjonen i Aqui-S stamløsningen ved å binde seg til emulgatoren. Blandes Defoam med Aqui-S i stamløsningen vil m.a.o. noe av emulgatoren gå med til å lage en emulsjon av silikonolje i stedet for isoeugenol i vann. Man får dermed dårligere effekt, både av sedasjonsmiddelet og av skumdemperen.

Defoam skal derfor doseres ut etter Aqui-S. Når isoeugenol først er emulgert, spredt ut og oppløst i vannet er det ikke lenger noen emulsjon som kan brytes, og det er trygt å tilsette Defoam.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer