Aqui-S – tillaging av stamløsning

Aqui-S – tillaging av stamløsning

Det virksomme stoffet i Aqui-S – isoeugenol – er en olje med begrenset løselighet i vann. Det er derfor helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S emulgert i vann  for å oppnå god og rask effekt. Fisk vil dessuten reagere med uro dersom den eksponeres for uemulgert olje.

Aqui-S inneholder en emulgator i tillegg til isoeugenol, men det er allikevel svært viktig å bruke energi for å knuse oljen til små dråper så man får en god stamløsning. Noen momenter å ta hensyn til:

  1. Benytt omtrent 10 deler vann til 1 del Aqui-S, gjerne mer.
  2. Avhengig av volum kan det benyttes en tom plastkanne, en trykksprøyte, en stamp/et kar eller en spesialdesignet medikamentblander.
  3. Tilsett først litt vann i beholderen, deretter Aqui-S, og fyll så opp med vann.
  4. Rist/bland stamløsningen grundig i minst ett minutt.
  5. I større beholdere kan det benyttes en drill med malingblander eller en liten nedsenkbar pumpe som kjøres på internsirkulasjon. Denne kan deretter benyttes til utdoseringen.
  6. Vær oppmerksom på eventuelle tapperør ut fra større tanker, så det ikke legger seg olje i disse som ikke blandes inn. Slik uemulgert olje vil ellers kunne føre til uro på fisken i starten av utdoseringen.
  7. Bruk minst 5-10 minutter på utdoseringen for å unngå hot-spots i fiskekaret.
  8. Det kan benyttes både ferskvann og saltvann til stamløsningen.
  9. Temperert vann letter tillagingen, men er ikke en forutsetning.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer