Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus

Bedøvelse med Aqui-S ved telling av lus

Takket være svært kort tilbakeholdelse før slakt, kun 2 døgngrader, er det aktuelt å benytte Aqui-S til å bedøve fisk for lusetelling mot slutten av sjøperioden.

Aqui-S har imidlertid andre egenskaper enn de tradisjonelle bedøvelsesmidlene. For å unngå startproblemer på mærkanten er det svært viktig at sluttbrukerne er informert om korrekt utdosering og hva de kan forvente seg av effekt.

Det er derfor utarbeidet en praktisk veiledning som kan distribueres ved foreskrivning av Aqui-S til lusetelling. Se vedlegg.

Dersom man ber om det kan man få med en dosepumpe ved bestilling av Aqui-S til lusetelling. Pumpen gir 5 ml pr. trykk. En praktisk veiledning tilpasset 5 ml dosepumpe er også utarbeidet og finnes som vedlegg under «Les mer».

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer