Dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer

Dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer

Vi mottar spørsmål fra felt om dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer; typisk 2 til 4 °C. Svarene er pussig nok diametralt motsatte, avhengig av hvilket middel det er snakk om!

  • Ved sedasjon med Aqui-S senkes dosen ved lave temperaturer
  • Ved anestesi med Finquel økes dosen ved lave temperaturer

Litt mer detaljert:

Aqui-S

Aqui-S benyttes vesentlig til sedasjon over lengre tid. Ved lave temperaturer vil fisken i utgangspunktet være mindre aktiv.

Det behøves derfor en lavere dose for å oppnå passende grad av sedasjon.

Tiden fra utdoseringen gjøres til stabilt nivå av sedasjon er oppnådd vil imidlertid øke, siden absorbsjon og distribusjon av middelet i fisken går tregere. Ved 15-20 °C er induksjonstiden typisk 5-10 minutter, mens den kan øke til 15 – 20 minutter ved 2 til 4 °C

  • Vanlig dosering i brønnbåt om sommeren er 2,5 – 3,5 ml/m3, mens man om vinteren gjerne senker dosen med 0,5 til 1 ml/mfordi tendensen til å hvile mot ristene er større i kaldt vann.
  • Vanlig dosering i merd om sommeren er 3 – 5 ml/m3. Doseringsbredden i merd er større enn i brønnbåt, siden ristproblematikken ikke finnes her, men for å senke kostnadene kan man gjerne redusere dosen med 0,5 til 1 ml/mved kaldt vann og beholde samme grad av sedasjon.
  • Vanlig dosering ved levering og annen håndtering av smolt er 4 – 5 ml/m3. Ved lave temperaturer er det vanlig å senke dosen med 0,5 til 1 ml/m3 for å holde samme grad av sedasjon.

Finquel

Den dominerende anvendelsen av Finquel er ved vaksinering. Man benytter her langt høyere konsentrasjon enn fisken tåler over tid, og stabilt nivå av bedøvelse nås aldri! I stedet fjernes fisken fra løsningen når ønsket dybde av bedøvelse er oppnådd og fisken er sovnet. Lave konsentrasjoner gir lang innsovningstid, og dermed mer tid til redistribusjon av stoffet i fisken. Dette gjør at effekten sitter «dypere», og fisken sover lenger.  Man etterstreber konsentrasjoner av Finquel som gir en innsovningstid på 45 til 60 sekunder, fordi erfaring tilsier at fisken da sover lenge nok til å bli vaksinert, uten at det samler seg opp sovende fisk i oppvåkningskaret.

Ved uendret dose vil innsovnings- og oppvåkningstiden øke med fallende temperatur, fordi opptaket skjer langsommere. Det kan da oppstå problemer med bedøvelseskapasiteten, og med mye sovende fisk i oppvåkningskaret. For å kompensere for dette bør konsentrasjonen av Finquel økes.

  • En vanlig konsentrasjon om sommeren er 300 mg/liter, men hva som behøves for å oppnå innsovning på 45-60 sekunder varierer en god del mellom settefiskanleggene.
  • Ved lave temperaturer kan det være nødvendig å øke konsentrasjonen med 10-30 % for å holde denne innsovningstiden.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer