Sedasjon av fisk i resirkuleringsanlegg

Sedasjon av fisk i resirkuleringsanlegg

Resirkuleringsanlegg er sofistikerte systemer som sikrer fjerning av avfallsstoffer og tilførsel av nytt oksygen trass i minimal vannutskiftning. Samtidig fører dette til at legemidler som tilsettes én tank i anlegget i løpet av noen timer fordeles i hele systemet og passerer enheter med kjemisk og biologisk vannbehandling. Det er derfor av stor betydning å vite hvilken effekt legemiddelet har på bioreaktoren og andre renseprosesser, og hvor raskt rensesystemene fjerner legemiddelet fra sirkulasjonen.

MSD Animal Health har derfor fått gjennomført en undersøkelse for å avklare om det er forsvarlig å sedere fisk med middelet Aqui-S i et slikt system. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2014 ved «Nofima senter for resirkulering i akvakultur» på Sunndalsøra.

Studien konkluderer med at sedasjonsmiddelet raskt brytes ned, slik at faren for akkumulering i systemet ved fortløpende bruk i flere tanker er minimal. Innirkningen på bioreaktorens effekt er mild og forbigående, selv ved maksimal teoretisk dose.

Detaljer om studien finnes her: The effect of AQUI-S on nitrogen compound removal efficiency in recirculating aquaculture system

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer