Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd

Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd

Sedasjon med Aqui-S under avlusning i merd benyttes en lang rekke steder for å redusere effekten av stress på fisken. ScanVacc har vært til stede ved enkelte av disse og samlet erfaringer. Sedasjon er gjennomført både i 120-metringer, 160-metringer og i stålbur. Basert på egne erfaringer og andres tilbakemelding har vi laget en anbefalt prosedyre for sedasjon under avlusning i merd.

Erfaringene er gode m.h.t. stressreduksjon. De indikerer mindre stressadferd, lavere oksygenforbruk og lavere kortisolnivåer og gir tro på at sedasjon kan redusere risikoen ved badebehandling.

Det er satt sammen noen enkle videoer for å illustrere fremgangsmåte og effekt:

Nedenfor finnes kortfattede rapporter fra to av avlusningene:

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer