Sedasjon med Aqui-S ved levering av smolt

Sedasjon med Aqui-S ved levering av smolt

Levering av smolt fra settefiskanlegg medfører flere operasjoner som kan være stressende for fisken, selv med optimaliserte rutiner.

  • Først senkes vannstanden for å trenge fisken slik at den går i pumpeinnsuget
  • Deretter pumpes fisken, ofte i trange rør flere hundre meter, mens den svømmer aktivt mot strømmen
  • Enkelte steder inngår også biltransport i leveringen
  • Til slutt møter fisken brått saltvannet i brønnbåten

Sedasjon med Aqui-S kan være et hjelpemiddel for å redusere effekten på fisken. Vi har samlet noen videoer som viser metode og effekt. Velg kvalitet 1080P HD dersom du har rask nok linje.

Det er utarbeidet forslag til standardprosedyrer for sedasjon av smolt ved levering og under biltransport. Se vedlagte linker.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer