Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

Nesten all håndtering av fisk i sjø, som for eksempel mekanisk avlusning, innledes med trenging i merd etterfulgt av pumping.

Trengingen utgjør en betydelig påkjenning for fisken, med fare for stress og fysiske skader. I et sammenliknende forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med isoeugenol (Aqui-S) under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

Resultatene fra forsøket er publisert i Norsk Veterinærtidsskrift nr. 8 – 2018. Hele artikkelen kan lastes ned her.

Ved interesse for å prøve ut effekten i full skala kan MSD Animal Health kontaktes for rådgiving og eventuelt stille med personell under bruk.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer