Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling.

Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon.

Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde lavere nivåer av stressparametere i blodet, var roligere i varmtvannet og restituerte raskere enn kontrollfisk.

Når fisken behandles mekanisk via brønnbåt kan sedasjon skje i brønnen umiddelbart før avlusing. Dette gjøres allerede i stor utstrekning i Norge. Et forslag til prosedyre finnes her.

For ytterligere stressreduksjon kan fisken sederes allerede i merd før trengning og pumping til brønnbåt eller avluser. Det må da settes presenning på hele eller deler av merden. Fordelene ved sedasjon i merd under trengning er nylig demonstrert i forsøk ved Letsea AS..

Les mer om dette forsøket her.

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer