Sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD

Sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD

Behandling mot AGD i Norge skjer ved bad i enten hydrogenperoksyd eller ferskvann. Et regime som ofte benyttes er 3 timers opphold i ferskvann i brønnbåt. For å redusere stress og oksygenforbruk i holdetiden velger mange å sedere fisken med Aqui-S. En praktisk veiledning finnes her, og kan brukes som utgangspunkt for reseptutsteder når behandlingsopplegget planlegges:

Prosedyre – sedasjon under behandling med ferskvann i brønnbåt

Om dose: Det har vært benyttet fra 2 til 4 ml Aqui-S pr. m3 ved slike behandlinger. Ved lave temperaturer har vi fått tilbakemeldinger om at 2 ml er tilstrekkelig for å få ønsket effekt, og at høyere doser kan gi problemer med at fisken hviler mot utløpsristene på brønnbåten. Med så lave doser får man en lett sedasjon, på kamera kan det være vanskelig å se noe åpenbar adferdsendring, men sett ovenfra i brønnen ser man mer fisk helt i overflaten. Ved registreringer i parallelle brønner (3,3 ml Aqui-S/m3 vs. uten) har man sett klart bedre oksygennivåer i den sederte.

Les mer

RELATERTE ARTIKLER

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.
Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]
Les mer

Sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling – effekt på stress og osmoregulering

Forsøk gjort ved LetSea AS i mai 2017 viser at sedasjon under ferskvannsbehandling av laks kan redusere stressreaksjonen hos fisken og minske salttapet underveis. Dette er vist gjennom analyse av bl.a. kortisol- og kloridnivåer i blod.
Les mer