Ingen fisk å miste

Bedre fiskevelferd bidrar til
lønnsomt og bærekraftig oppdrett

Artikler og forskning

Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling. Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon.

Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

I et forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med middelet Aqui-S under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

AGD-behandling og stress

Av og til er det dessverre nødvendig å avlive et større eller mindre antall fisk. Bruk av en overdose bedøvelse er akseptert som en human måte å gjøre dette Stress nedsetter immunforsvaret og gjør individet mer mottakelig for infeksjoner. En studie gjennomført i 2011 ved University of Tasmania viste at sedasjon ved ferskvannsbehandling mot AGD reduserte stigningen […]